Vilkår for kjøp/abonnement

Gassnormen er elektronisk og ved kjøp av normen vil det bli gitt personlig tilgang med brukernavn og passord.

Etableringspris – engangs Kr. 1.000,-
Abonnement/lisens pr. bruker pr. år: Kr. 2.350,-

Ved kjøp av normen binder en seg til et 3-årig abonnement.

Etter dette forlenges abonnementet automatisk for ett år av gangen.
Abonnementet vil fortsette å løpe til det foreligger skriftlig oppsigelse.

Oppsigelse må mottas før årlig fakturering  i januar.

For bedrifter med mer enn 10 brukere kan det også legges opp til at man kan legge inn ”felles” brukernavn og passord i eget kvalitetssystem. Man betaler da en fast årlig abonnementspris, og alle i egen bedrift med tilgang til kvalitetssystemet kan nytte gassnormen elektronisk. De som ønsker tilbud på dette må gi egen melding.

Prisjustering foretas 1 gang pr. år.

Bestillingskjema