Vilkår for kjøp/abonnement

Gassnormen er elektronisk og ved kjøp av normen vil det bli gitt personlig tilgang med brukernavn og passord.

Etableringspris – engangs Kr. 1.000,-
Abonnement/lisens pr. bruker pr. år: Kr. 1.600,-

Ved kjøp av normen binder en seg til et 3-årig abonnement.

Etter dette forlenges abonnementet automatisk for ett år av gangen.
Abonnementet vil fortsette å løpe til det foreligger skriftlig oppsigelse.

Fakturering av årlig avgift skjer pr. 1. mars for bestillinger mottatt første halvår og pr. 1. september for bestillinger mottatt andre halvår.

Oppsigelse må mottas før årlig fakturering henholdsvis 1. mars eller 1. september.

For bedrifter med mer enn 10 brukere kan det også legges opp til at man kan legge inn ”felles” brukernavn og passord i eget kvalitetssystem. Man betaler da en fast årlig abonnementspris, og alle i egen bedrift med tilgang til kvalitetssystemet kan nytte gassnormen elektronisk. De som ønsker tilbud på dette må gi egen melding.

Prisjustering foretas 1 gang pr. år.

Bestillingskjema