Innlogging

Du må huske å bruke «Logg ut»-knappen når du er ferdig, ellers kan du risikere det går 5 minutter før du får lov til å logge inn igjen.

Norsk Gassnorm skal bidra til at myndighetenes krav til sikkerhet ivaretas, samtidig som løsningene blir rasjonelle fra et kostnadsmessig og praktisk synspunkt. Enhetlige krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg er nedfelt i Norsk Gassnorm.

Norsk Gassnorm har vært i bruk fra mars 2005 og er i stadig utvilkling.

Ønsker du å bestille Norsk Gassnorm trykk her.